Navigation Menu

Anmälan över dagen

Kom till SiV över dagen! 

Lunch kostar 135:- och den förskottsbetalas – alla kurser betalas kontant på plats.

Observera! Anmälan till workshop och lunch är bindande.

Att endast besöka SiV kostar 0:-, men om du bokat in dig för ankomst och inte dyker upp utan att ha avbokat ditt besök senast torsdagen före SiV, så behöver vi fakturera dig 250:-.

En anmälan kan då se ut så här:
Namn: Lovikka Tovikka
Adress: Angoragränd 4, 123 45  STICKHOLM
Personnummer: xxxxxx-xxxx
Telefon: 0123-456 789
Mailadress: lovikka@tovikka.se
Jag tittar ut till SiV-18 på lördagen.
Jag önskar boka lunch.
Allergier: pälsängrar och citron
Workshops: X och X